top of page
Woensdag bovenaan.jpg

Woensdag 10 november 2021
10.00 - 21.15

Radicale vernieuwing zorgonderwijs

Verbetering van de zorg zonder vernieuwing van het zorgonderwijs is gedoemd te mislukken. Het is van enorm belang dat de opleidingen naadloos aansluiten bij de droom van radicale vernieuwing. Zodat waarden van mensen centraal komen te staan in plaats van regels en protocollen. En mensen van betekenis kunnen zijn voor zichzelf en voor anderen.

(Nieuwe) medewerkers hebben er veel baat bij als in hun opleiding de relationele zorg centraal staat. Als het onderwijs aansluit bij wat er voor studenten en docenten toe doet kan dat veel betekenen. Daarom zijn er allerlei initiatieven gaande om het zorgonderwijs te verbeteren. Binnen de beweging Radicale vernieuwing zorgonderwijs helpen en versterken zij elkaar.

Volgende stap

Op de woensdag in de Week van de Radicale vernieuwing komen allerlei mensen die hier mee bezig zijn weer samen, om te werken aan verduurzaming en doorontwikkeling van hun initiatieven. Om inspiratie en behulpzame contacten op te doen. De oprichting van een landelijke vakschool en samenwerking tussen zorg- en onderwijsorganisaties komen uitgebreid aan bod. Ook vertegenwoordigers van OCW en VWS zijn weer uitgenodigd.

In Utrecht & online

Deze dag vinden er activiteiten plaats in Utrecht en delen van het programma zijn via livestream te volgen. De dag wordt afgesloten met de RV Late Nightshow.

Woensdag bovenaan.jpg

Aanmelden

Iedereen kan zich aanmelden voor het online programma: deelnemers, partners, relaties en iedereen die geïnteresseerd is.

Voor het live programma in Utrecht: neem contact op met de coördinator Radicale vernieuwing in jouw organisatie. Voor de RV Late Nightshow is aanmelden niet nodig, die is te bekijken via weekvanderadicalevernieuwing.nl/latenight.

Vragen? Mail radicalevernieuwing@loc.nl of bel 030 207 4067.

Aanmelden

Ook in 2022!

Programma: 10.00 - 21.15 uur

De onderdelen met rode stip 🔴zijn via livestream te volgen (via deze pagina)

10.00 uur

|

Ontvangst

10.30 uur

|

Van start 🔴

  • Welkom!
    Presentator Oscar Kocken

  • Droom van de beweging & stand van zaken (ook van de vakschool Waardevolle zorg)
    Met Anton van Mansum (bestuurder Surplus en trekker actieteam Radicale vernieuwing zorgonderwijs)

  • Initiatieven in het land
    Zie verderop deze pagina

12.00 uur

|

Lunch

Aan jouw tafel kun je in gesprek met mensen van verschillende deelnemende organisaties en relaties, met diverse rollen/functies

13.00 uur

|

Sessie naar keuze

Met één online sessie 🔴

14.00 uur

|

Pauze

14.15 uur

|

Afsluiting 🔴

14.45 uur

|

Borrel

15.30 uur

|

Opname uitzending RV Late Nightshow, mogelijkheid om aan te

schuiven in het publiek

20.30 uur

|

Uitzending RV Late Nightshow 🔴

Via weekvanderadicalevernieuwing.nl/latenight (tot 21.15 uur)

Programma
Initiateve plenair

Zuid-Holland Noord

10.30 - 12.00 uur

René, heeft dementie en is vanuit die ervaring mbo-docent;

Liza, vrouw van René

Radicale Vernieuwing Waarde-vol Onderwijs®. In gesprek met René (heeft dementie en is vanuit die ervaring mbo-docent) en zijn vrouw Liza. Hoe is het om les te geven als en krijgen van iemand met dementie? 

Noord-Holland Noord

10.30 - 12.00 uur

Miranda Kok, coördinator Samen Academie Woonzorggroep Samen;

Anneke Schagen, Docent verpleegkunde ROC Kop van Noord-Holland

Woonzorggroep Samen, andere zorgorganisaties en ROC Kop van Noord-Holland. In gesprek: hoe werk je als zorg en onderwijsorganisaties samen aan een goed leerklimaat op de afdeling? Waar loop je tegenaan en hoe kun je dit verder brengen?

West-Brabant

10.30 - 12.00 uur

Christel Terwijn, adviseur leren & ontwikkelen Surplus;

Saskia Roodenburg, leerling verzorgende Surplus

Surplus en partners. Afgestudeerden zijn zo vanuit de visie van de zorgorganisatie op de werkplek opgeleid, dat ze direct kunnen aansluiten bij wat nodig is - in plaats van dat ze eerst moeten afleren wat ze geleerd hebben. Menselijkheid staat voorop, de technische kant is ondersteunend. Wat is er nu anders in dit leren op de werkplek, met en van mensen die zelf ook in de zorg werken?

Sessies Woensdag

1. Studenten-RVWO-reis  🔴 alleen online (klik hier voor inloggegevens Zoom)

13.00 - 14.00 uur

Studenten vertellen over hun ervaringen

Mensen kunnen makkelijk ‘verdwalen’ in het woud van de gezondheidszorg. Om hen wegwijs te maken hoe een en ander werkt - bijvoorbeeld met betrekking tot het digitale patiëntendossier - worden patiënten-reizen ontwikkeld. Een patiëntenreis biedt inzicht en handvatten voor zowel de zorgvrager als zorgprofessionals. En goed voorbeeld doet goed volgen. Voor de aankomende studenten van Radicale Vernieuwing Waarde-vol Onderwijs® is er een ‘studentenreis’ gemaakt. Wat kun je verwachten van de opleiding? Welke opgaven staan je te wachten? Waar loop je tijdens de opleiding tegen aan? Hoe organiseer je het werken in de praktijk, de opleiding en je privéleven?  We hopen dat deze digitale studentenreis inzicht biedt en handvatten geeft. Studenten vertellen over hun ervaring in deze sessie die (alleen) online te volgen is.

2. Leerklimaat afdeling bevorderen via samenwerking zorg- en onderwijsorganisaties

13.00 - 14.00 uur

Miranda Kok, coördinator Samen Academie Woonzorggroep Samen

Anneke Schagen, Docent verpleegkunde ROC Kop van Noord-Holland

Vertegenwoordigers uit het initiatief in Noord-Holland Noord (Woonzorggroep Samen, andere zorgorganisaties en ROC Kop van Noord-Holland) in gesprek. Hoe werk je als zorg en onderwijsorganisaties samen aan een goed leerklimaat op de afdeling? Waar loop je tegenaan en hoe kun je dit verder brengen? Vervolg op de plenaire inleiding.

3. Waarom een vakschool Waardevolle zorg?

13.00 - 14.00 uur

Mieke Hollander, bedenker onderwijsconcept Radicale Vernieuwing Waarde-vol Onderwijs® op basis van jarenlange ervaring in zorg en onderwijs

Verschillende organisaties in de vernieuwingsbeweging verkennen de mogelijkheid om een vakschool Waardevolle zorg op te richten - een idee van Mieke Hollander (bedenker onderwijsconcept Radicale Vernieuwing Waarde-vol Onderwijs® op basis van jarenlange ervaring in zorg en onderwijs). Zij doen dat om elkaar te helpen verduurzamen van wat zij doen en zodat we niet in elke regio opnieuw het wiel hoeven uit te vinden. En we gebruik kunnen maken van elkaars visie, ervaring, kennis en kunde. Hoe komen we tot vernieuwend onderwijs, waarbij het onderwijs naadloos aansluit bij wat de zorg vandaag en morgen nodig heeft én aansluit bij wat voor de student aantrekkelijk is? Vanuit waarden, relaties en leren in de praktijk het onderwijs vorm geven, zijn belangrijke elementen.

4. In de regio samenwerken als zorg- en onderwijsorganisaties

13.00 - 14.00 uur

Nicole Ziesemer (Msc.), Programmamanager Leren is Werken, Werken is Leren Zaanstreek-Waterland;

Sabya van Elswijk, programmamanager transitiemiddelen VVT, programmamanager Leren is Werken, Werken is Leren, adviseur zorg & welzijn en dr. in de medische antropologie

In Noord-Holland Noord werken een aantal zorgorganisaties en ROC’s samen in de regio om het onderwijs aan te laten sluiten bij dat waar zorg behoefte aan heeft. Wat werkt goed en wat helpt om deze samenwerking verder te brengen?

Laatste Sessie
bottom of page