top of page
Vrijdag.jpg

Vrijdag 12 november 2021
10.00 - 21.15

Programma Voorbij sectoren

Hoe kunnen de vernieuwingsbewegingen elkaar versterken? Met specifieke aandacht voor nieuwe vormen van wonen en (samen)leven.

De Radicale vernieuwingsbewegingen staan niet op zichzelf, betrokkenen ervaren een maatschappelijke behoefte om minder vanuit regels, protocollen en gewoonten, en meer vanuit relaties met elkaar samen te werken. Niet alleen of vooral de (technische) zorg centraal, juist beginnen bij de lévens van mensen. Ja, en dan kunnen we niet doorgaan met alles in sectoren te blijven organiseren en financieren. Per méns zullen we moeten kijken wat iemand nodig heeft. Door nieuwe vormen van wonen en samenleven kunnen we de samenleving leefbaarder maken. En het ook organiseerbaar houden. We willen deze week afsluiten door vanuit dit brede perspectief vooruit te kijken. Om zo elkaar te stimuleren en te enthousiasmeren om dat in de praktijk te brengen!

In Utrecht & online

Deze dag vinden er activiteiten plaats in Utrecht en delen van het programma zijn via livestream te volgen. De dag wordt afgesloten met de RV Late Nightshow.

Vrijdag.jpg

Aanmelden

Iedereen kan zich aanmelden voor het online programma: deelnemers, partners, relaties en iedereen die geïnteresseerd is.

Voor het live programma in Utrecht: neem contact op met de coördinator Radicale vernieuwing in jouw organisatie. Voor de RV Late Nightshow is aanmelden niet nodig, die is te bekijken via weekvanderadicalevernieuwing.nl/latenight.

Vragen? Mail radicalevernieuwing@loc.nl of bel 030 207 4067.

Aanmelden

Ook in 2022!

Programma

De onderdelen met rode stip 🔴zijn via livestream te volgen (via deze pagina)

10.00 uur

|

Ontvangst

10.30 uur

|

Van start 🔴

  • Welkom!
    Presentator Oscar Kocken

  • Hoe willen we in de toekomst verder als samenleving?
    Toelichting plan om op 10 plaatsen in de praktijk te werken aan nieuwe vormen van wonen en (samen)leven. Jord Neuteboom en Marthijn Laterveer

11.00 uur

|

11.15 uur

|

Bezoek aan de toekomst 🔴

Op basis van het plenaire deel gaan we in groepen in gesprek: wat roept het interview op? Hoe zie je zelf de toekomst van onze samenleving? In wat voor land willen we leven, wonen, werken, opgroeien en ouder worden? En wat vraagt dit toekomstbeeld van ons (wat doen we dan niet meer, en wat doen we juist wel)? De online sessie (parallel aan de sessie in Utrecht) verloopt via Zoom, klik hier voor inloggegevens.

12.15 uur

|

Lunch

13.15 uur

|

Plenair: toekomstbeelden uit de groepen 🔴

13.45 uur

|

Plenair: Gesprek met: 🔴

  • Lies Zuidema, bestuurder Brentano

  • Ingrid Rebel, coördinator Radicale vernieuwing jeugdzorg

  • Lennart Moonen, manager zorginkoop langdurige ggz bij CZ zorgkantoor  

  • Theo van Uum, directeur langdurige zorg VWS-ministerie

Reactie op de toekomstbeelden uit de groepen: wat hebben we als samenleving te doen?

14.30 uur

|

Pauze

15.00 uur

|

Afsluiting Week van de Radicale vernieuwing 🔴

Welke tips wil je een collega meegeven? Wat wil je zelf doen als bijdrage aan de samenleving van de toekomst? 

Presentator: Oscar Kocken

15.45 uur

|

Borrel met muziek

16.30 uur

|

Opname uitzending RV Late Nightshow, mogelijkheid om aan te schuiven in het publiek
Uitzending 20.30 - 21.15 uur, via weekvanderadicalevernieuwing.nl/latenight

Programma
bottom of page