top of page
Vrijdag.jpg

Vrijdag 11 november 2022
09.30 - 17.00

Programma Voorbij sectoren

Hoe creëren we een samenleving die draait om Waardevol leven?

 

In de zorg gaat het steeds vaker over 'Waardevolle zorg'. Als de zorg zich richt op wat belangrijk is voor mensen die zorg nodig hebben, hun naasten en hulpverleners, dan komt het beste in mensen tot uiting. Ook als mensen zorg nodig hebben kunnen zij van grote betekenis zijn voor hun omgeving. En andersom kunnen die omgeving en de samenleving van grote betekenis zijn voor het welzijn en de gezondheid van mensen.

Alleen ervaren veel mensen nu steeds minder ruimte om zélf te bepalen hoe zij hun leven vorm willen geven - op basis van wat voor hén belangrijk is. Systemen, regels, geld en andere belangen nemen het vaak over. Met alle gevolgen van dien en effecten op de gezondheid en het welzijn. Dat kan anders!

Hoe komen we tot een samenleving waarin mensen hun leven als betekenisvol ervaren? Bijvoorbeeld door in hun buurten en dorpen zelf te kunnen beslissen hoe zij willen samen leven, werken, wonen, leren en spelen? En waarbij organisaties, instanties en overheden helpend zijn - en niet bepalend? 

In Den Haag

Deze dag vinden er activiteiten plaats in Den Haag, het VWS-ministerie stelt een locatie tot onze beschikking.

Vrijdag.jpg

Aanmelden

Het live programma in Den Haag is al vol. Je kunt je nog aanmelden voor de reservelijst.

Vragen? Mail radicalevernieuwing@loc.nl of bel 030 207 4067.

Aanmelden

Programma

09.30 uur

|

Inloop met koffie, thee, netwerken

10.00 uur

|

Van start 

 • Interactief welkom!
  Met presentator Oscar Kocken (theatermaker)

 • Hoe creëren we een samenleving die draait om Waardevol leven?

  • Marthijn Laterveer (initiatiefnemer Radicale vernieuwing) op basis van de afgelopen Week van de Radicale vernieuwingsdagen

  • Mensen betrokken bij initiatieven in de samenleving vertellen wat er al mogelijk is én voor welke uitdagingen deze initiatieven staan

   Marja Heijnen en Sandra Dijksterhuis (De Holm)
   Gea Overweg (Het 8ste Werk)
   Jan Smelik (Coördinator Nederland Zorgt Voor Elkaar en oprichter zorgcoöperatie Austerlitz Zorgt)

    

 • Wat roepen de gedeelde voorbeelden bij je op?
  Reacties uit de zaal

12.00 uur

|

13.00 uur

|

Bezoek aan de toekomst 

Op basis van de start verkennen we in drie groepen verder wat er mogelijk is:
 

 • Per groep vertelt iemand uit een vernieuwingsbeweging (in de zorg in het verpleeghuis en thuis, in de langdurige ggz of in de jeugdzorg) kort hoe ze nu al eerste stapjes zetten richting de toekomst. En waar ze tegenaan lopen in hun zoektocht.

  Met in elk geval:

  - Martijn Fuldner (begeleider met ervaringsdeskundigheid, HVO-Querido)
  - Erik Mondriaan (Deltion College/Landstede MBO)
  - Lia de Jongh (bestuurder Topaz, initiatiefnemer Wijsheid in de zorg)
  - Tamara Miranda (bestuurder Stichting Brilliant Future Kids)

   

 • Wat is er nodig om écht verder te komen? 
  Per groep op zoek naar antwoorden, door stil te staan bij bouwstenen voor een samenleving die draait om Waardevol leven:

  • Verbindingen stimuleren tussen mensen, op basis van wat zij belangrijk vinden (ongeacht hun formele rol/functie)

  • Van medezeggenschap in de zorg naar ook zeggenschap over je hele leven (bijvoorbeeld in de wijk waar je woont via burgerraden)

  • (Zorg)organisaties, overheden en andere instanties ​zijn hier helpend bij - niet bepalend

15.15 uur

|

De toekomst begint nu

 • Wat hebben we nodig om een samenleving te creëren die draait om Waardevol leven?

 • Wat betekent dit voor de rol van (zorg)organisaties, overheden, instanties?

 • Wat kunnen en willen we hier zelf aan bijdragen?

Gesproken column

Stand-up filosoof en theatermaker Laura van Dolron

16.00 uur

|

Borrel

17.00 uur

|

Einde programma

Programma
bottom of page