top of page
Bovenaan startpagina 2021
Beeld-Voorpagina-zonder-logo-en-tekst.jpg

Week van de

8 t/m 12 november 2021

Samen doorbreken we muren!

Ook in 2022!

Start - Welkom

Over de Inspiratieweek (2021)

Een aantal jaren geleden nam LOC Waardevolle zorg het initiatief voor de beweging Radicale vernieuwing in de verpleeghuiszorg. Daar zijn 26 zorgorganisaties ruim 4,5 jaar actief om de zorg steeds te organiseren vanuit de relatie tussen de mens die zorg nodig heeft, de naasten en de zorgverleners. Inmiddels zijn er ook in andere sectoren bewegingen Radicale vernieuwing gestart. Hun doel? Ervoor zorgen dat het in de zorg weer om mensen en menswaardigheid draait, in plaats om van het volgen van wetten, systemen, gewoonten en protocollen. We zien daar steeds meer resultaten van.

Er ontstaat ruimte om kleinschalig, met mensen zelf en wie belangrijk voor hen zijn, passende oplossingen te zoeken, die aansluiten op wat ertoe doet voor cliënten, naasten en medewerkers. Ook in de langdurige ggz, het zorgonderwijs en de jeugdzorg zijn bewegingen Radicale vernieuwing actief. Ministeries, inspectie, zorgkantoren en andere landelijke partijen zijn betrokken. Deze Week is er volop aandacht voor alle bewegingen én voor hoe we van elkaar kunnen leren en hoe we krachten verder kunnen bundelen. Samen doorbreken we muren!

Ook in 2022!

Wat kun je verwachten (2021)?

  • Programma in Utrecht, bij zorgorganisaties, VWS en online

  • Elke dag: inspirerende praktijkvoorbeelden

  • Elke avond de RV Late Nightshow

  • Interactieve sessies over actuele uitdagingen
  • Verdiepende gesprekken, zicht op waar je zelf staat, concrete
    informatie & tips en tools waar je de volgende dag mee verder kunt

  • Ruimte om informeel uit te wisselen en contacten op te doen

Terugkijken:

LOC-Header.jpg

Voor en met wie

Steeds uitgaan van wat van betekenis is voor cliënten, naasten en medewerkers, vraagt iets van iedereen die daarbij betrokken is. Tijdens de Week van de Radicale vernieuwing komen dan ook weer mensen met heel diverse achtergronden samen om volgende stappen te kunnen zetten. Denk aan: 

cliënten, naasten, medewerkers, projectleiders/coördinatoren, managers, mensen van ondersteunende diensten, beleidsmakers, bestuurders, leden van raden van toezicht en cliëntenraden en partners in de bewegingen (zoals VWS, inspectie, mensen van zorgkantoren, maar ook bijvoorbeeld Valente, de Nederlandse ggz, Trimbos instituut en kenniscentrum Phrenos). 
 

LOC-Voor_en_met_wie.jpg
Start - Voor en met wie
Start - Activiteiten

Programma 2021

Klik op een van de dagen hieronder om alle activiteiten per dag te bekijken
Activiteiten in de Week zijn ook terug te kijken via onze media.

#weekvanderadicalevernieuwing

Start - Countdown
LOC-Header.jpg

We hopen je snel te zien!

bottom of page