Foto vooraankondiging Week van de Radicale vernieuwing - zorg lage resolutie_edited_edited

Maandag 7 november 2022
09.30 - 17.00

Radicale vernieuwing zorg in het verpleeghuis & thuis

Iedereen is op zoek naar hoe hij een waardevol leven kan leiden, dat aansluit op wat er voor hem toe doet. In de zorg zijn we op zoek hoe we elkaar en anderen daarbij kunnen helpen: cliënten, naasten en medewerkers. Deze Week van de Radicale vernieuwing geeft het podium aan de mensen in de zorg die hieraan werken, hun oplossingen én uitdagingen.

Die zijn er namelijk volop, in de radicale vernieuwings-bewegingen. En aan creativiteit is ook geen gebrek. Of het nu gaat om voldoende zorgmedewerkers, een goed werk- en leerklimaat, of over hoe je ook waardevolle zorg kunt bieden waar dat nog niet lukt. In aanloop naar de Week van de Radicale vernieuwing zijn we op tour door het land, op zoek naar mensen en praktijkvoorbeelden die zij tijdens de Week het podium willen geven.

In Utrecht, (zorg)organisaties & online

Deze dag vinden er activiteiten plaats in Utrecht, bij deelnemende (zorg)organisaties, en een deel van het programma in Utrecht is via livestream te volgen. De opnames daarvan zijn na de Week terug te kijken en we maken een korte video-impressie van de hele Week. Bekijk hier hoe een programma bij een zorgorganisatie eruit kan zien.

Foto vooraankondiging Week van de Radicale vernieuwing - zorg lage resolutie.png

Aanmelden

 • Iedereen kan zich aanmelden voor het online programma: deelnemers, partners, relaties en iedereen die geïnteresseerd is.

 • Het live programma in Utrecht is voor mensen (uit organisaties) die deelnemen aan Radicale vernieuwing en de relaties van de beweging en deelnemers. Zij kunnen zich hier aanmelden.

 • Voor het live programma in jouw organisatie: neem contact op met de coördinator Radicale vernieuwing in jouw organisatie.
   

Vragen? Mail radicalevernieuwing@loc.nl of bel 030 207 4067.

 
 

Programma Utrecht & online

Het onderdeel met rode stip 🔴 is via livestream te volgen

 

09.30 uur

|

Inloop met koffie, thee, netwerken

10.00 uur

|

Van start 🔴

 • Welkom!
  Presentator Oscar Kocken (theatermaker)

 • 6 x radicaal vernieuwen in 6 minuten
  Zes deelnemers

10.45 uur

|

Pauze

11.00 uur

|

12.00 uur

|

Pauze

12.15 uur

|

13.30 uur

|

Lunch
Aan jouw tafel kun je in gesprek met mensen van verschillende deelnemende organisaties en relaties, met diverse rollen/functies

14.45 uur

|

Zo vinden we Waardevol leven! Inspiratie-gesprekken

Na de workshops van de ochtend een verdiepend gesprek over een onderwerp dat mensen binnen de beweging bezig houdt, zoals: 

 

Alles leuk en aardig, maar ik krijg mijn roosters gewoon niet rond!; Medewerkers aan het woord: Wat kunnen we leren van de dagelijkse realiteit?; Waarom vinden we het zo moeilijk ergens mee te stoppen?; Hoe zorg je er voor dat degene om wíe het gaat voldoende kan bepalen hóe het gaat?; Hoe verbreden en verdiepen we de vernieuwing?; Samen leven en voor elkaar zorgen in de buurt?!; Rol van de zorg en initiatief bij mensen in de wijk; Complexiteit en veranderkunde; Leren en ontwikkelen op het gebied van leren en ontwikkelen; Zit je met nog iets anders?

 

🔴 Waardevol werken als fundament (livestream onder voorbehoud)

Op initiatief van zorgverleners schaft Carintreggeland in 2021 verplichte dubbele medicatiecontrole af (meer info). Zowel in het verpleeghuis als thuis. Met als gevolg meer tijd voor wat cliënten belangrijk vinden. Zorgmedewerkers zijn enthousiast, ervaren ruimte, vertrouwen en verantwoordelijkheid. Het afschaffen van de medicatie-verplichting is één manier om dit mogelijk te maken. De onderliggende cultuurverandering biedt een basis voor nog veel meer manieren om Waardevol leven en Waardevol werken mogelijk te maken. Wat kun je in de zorgorganisatie doen om dit verder te brengen? Wat kunnen zorgkantoren, VWS en inspectie doen?

16.30 uur

|

Borrel

17.00 uur

|

Einde programma

*Sessies praktijkvoorbeelden

1. ‘Gewoon’ je leven voortzetten?!  🔴 

Geert van Wissen, leeft met dementie

Dochter Marlon van Wissen

Renate Pelkman, Innoforte

Vader Geert en dochter Marlon van Wissen beklommen in de Week van de Radicale vernieuwing 2021 het podium (kijk het hier terug). Nadat Geert de diagnose dementie krijgt en zijn vrouw overlijdt, organiseren ze de benodigde ondersteuning zoveel mogelijk op basis van wat Geert fijn vindt. Marlon zorgt dat hij thuis kan blijven wonen, en de gewenste dagstructuur krijgt - midden in de samenleving met ondersteuning van thuiszorg. Zijn ervaring met paarden combineren ze bijvoorbeeld met het feit dat Marlon professioneel dressuur-amazone is. Vanuit zijn voetbal-achtergrond geeft hij jeugdtrainingen, enzovoorts. Hoe gaat het nu met ze, en wat zijn de uitdagingen?

2. Hoe maken we hier een open deur van?

Deelnemers actieteam

Organisaties binnen Radicale vernieuwing laten in de praktijk zien: de deuren van het verpleeghuis kunnen standaard van het slot. Je kunt met iedere unieke bewoner goede afwegingen maken voor optimale vrijheid. Niet altijd eenvoudig, maar het zou een open deur moeten zijn, zeggen deelnemende organisaties die krachten hebben gebundeld in een actieteam. Een gesprek over hoe we hier met iedereen die hiermee te maken heeft - ook rondom het verpleeghuis - (verder) werk van kunnen maken.

3. Waardevol leven ondersteunen

Anita Kok
Anita Neidhofer

Beiden casemanager Geriant

Hij woont thuis en heeft begeleiding van een ambulant casemanager dementie. Verschillende gebeurtenissen leiden ertoe dat hij niet meer kan functioneren zoals hij gewend is. En dan… hoe kun je dan zó ondersteuning en zorg bieden, dat hij weer zo gewoon mogelijk verder kan leven? Op basis van wat voor hem belangrijk is in zijn leven - en met wie er voor hem toe doet? Geriant is gespecialiseerd in het faciliteren dat mensen met dementie zo lang mogelijk thuis kunnen wonen.

4. Waardevol samenleven: werken aan een sociale gemeenschap

Dieneke Smit, bestuurder Stichting Reigershoeve

Bernadette Willemse, bestuurder Reigershoeve

Lid cliëntenraad Reigershoeve (naaste van een bewoner)

Lid initiatiefgroep autonome club (naaste van iemand met dementie)

We vertellen over de sociale gemeenschap die de woonzorgboerderij Reigershoeve vormt, en de cultuur die hieraan ten grondslag ligt. De bewoners, familie, vrijwilligers en medewerkers zetten zich samen in voor een fijne omgeving voor alle betrokkenen. De laatste maanden richten wij ons ook op mensen met dementie en hun naasten thuis. In hoeverre zijn zij in staat om zich te verenigen, en zich als autonome club in te zetten om elkaar bij te staan en een fijne dag te beleven? Graag leggen we ook de dilemma’s die wij hierbij tegenkomen voor.

5. Vrijheid en veiligheid voor het levensgeluk van cliënten

Sessiebegeleiders volgen

(Sessie voor iedereen die nog niet heeft deelgenomen aan één van de volgende twee werkgroepen van dit actieteam: Wzd in de thuiszorg/Alternatieven stappenplan)

14 zorgorganisaties binnen onze vernieuwingsbeweging werkten de afgelopen twee jaar via dit actieteam intensief aan de droom van de beweging. Vanuit de praktijk onderzochten we hoe de Wet zorg en dwang maximaal kan bijdragen aan vrijheid, veiligheid en levensgeluk van cliënten. En stelden we adviezen op, voor onszelf en anderen. Wat blijkt er veel mogelijk! Deze sessie is interessant voor wie met de dagelijkse zorg te maken heeft, maar ook voor bijvoorbeeld beleidsmakers, wetgevers, toezichthouders.

6. Waardevol leven ook uitgangspunt van zorg- en welzijnsonderwijs!

Mieke Hollander, coördinator onderwijsvernieuwing

Sabya van Elswijk, kwartiermaker onderwijsvernieuwing

Bewegen ‘van regels naar relaties’ is een uitdagende opgave, ook bij het vernieuwen van zorg- en welzijnsonderwijs. Verschillende regio’s in de vernieuwingsbeweging maken een gezamenlijke start om dit ook landelijk vorm te geven. Het centraal stellen van de mens tot mens relatie, zodat mensen hun leven als waardevol kunnen ervaren is de basis. Zodat de vragen van mensen die zorg nodig hebben en hun naasten richting geven aan onderwijs. En om te zorgen dat iedereen op maat en gebaseerd op de praktijk opgeleid kan worden. 

Ben je betrokken en geïnteresseerd? Deel hier ervaringen en inspiratie. 

 
 

Voorbeeldprogramma in je eigen organisatie

Naast het programma live in Utrecht en online, denken deelnemende organisaties erover een eigen programma te organiseren. Per deelnemende organisatie kan het programma op de eigen locatie anders zijn. Vraag aan jouw coördinator Radicale vernieuwing of je ook op een van de locaties van jouw organisatie mee kunt doen aan de Week van de Radicale vernieuwing en wat het programma daar precies is.

Meerdere zorgorganisaties zijn afgelopen jaar geïnspireerd door het programma dat Raffy-Lâle-Leystroom organiseerde. Ze maakten daarbij gebruik van het online programma dat via livestream op locatie te bekijken was. En grepen dat aan om in de eigen organisatie in gesprek te gaan. Bekijk hieronder hoe een voorbeeldprogramma er dit jaar uit zou kunnen zien, en bekijk deze presentatie voor de complete aanpak van Raffy vorig jaar met handige tips.

09.30 uur

|

Inloop met koffie, thee, netwerken

10.00 uur

|

Van start (via livestream uit Utrecht)

 • Welkom!
  Presentator Oscar Kocken (theatermaker)

 • 6 x radicaal vernieuwen in 6 minuten
  Zes deelnemers

10.45 uur

|

Pauze

11.00 uur

|

Eerste sessie (via livestream uit Utrecht)

Sessie 'Gewoon je leven voortzetten?!'

12.00 uur

|

Lunch

13.15 uur

|

Sessie, napraten over livestream

of:

Sessie, gericht op onderwerpen/de vernieuwing in de eigen organisatie

14.30 uur

|

Pauze

14.45 uur

|

Zo vinden we Waardevol leven! Meekijken inspiratie-gesprek in Utrecht via livestream (livestream onder voorbehoud)

Waardevol werken als fundament

Op initiatief van zorgverleners schaft Carintreggeland in 2021 verplichte dubbele medicatiecontrole af. Zowel in het verpleeghuis als thuis. Met als gevolg meer tijd voor wat cliënten belangrijk vinden. Zorgmedewerkers zijn enthousiast, ervaren ruimte, vertrouwen en verantwoordelijkheid. Het afschaffen van de medicatie-verplichting is één manier om dit mogelijk te maken. De onderliggende cultuurverandering biedt een basis voor nog veel meer manieren om Waardevol leven en Waardevol werken mogelijk te maken. Wat kun je in de zorgorganisatie doen om dit verder te brengen? Wat kunnen zorgkantoren, VWS en inspectie doen?

16.30 uur

|

Borrel

17.00 uur

|

Einde programma

Eventueel afsluitend een hapje eten

Vragen?

Stuur een e-mail naar radicalevernieuwing@loc.nl of bel 030 207 4067.