top of page
Foto vooraankondiging Week van de Radicale vernieuwing - zorg lage resolutie_edited_edited

Maandag 7 november 2022
09.30 - 17.00

Radicale vernieuwing zorg in het verpleeghuis & thuis

Iedereen is op zoek naar hoe hij een waardevol leven kan leiden, dat aansluit op wat er voor hem toe doet. In de zorg zijn we op zoek hoe we elkaar en anderen daarbij kunnen helpen: cliënten, naasten en medewerkers. Deze Week van de Radicale vernieuwing geeft het podium aan de mensen in de zorg die hieraan werken, hun oplossingen én uitdagingen.

Die zijn er namelijk volop, in de radicale vernieuwings-bewegingen. En aan creativiteit is ook geen gebrek. Of het nu gaat om voldoende zorgmedewerkers, een goed werk- en leerklimaat, of over hoe je ook waardevolle zorg kunt bieden waar dat nog niet lukt. In aanloop naar de Week van de Radicale vernieuwing zijn we op tour door het land, op zoek naar mensen en praktijkvoorbeelden die zij tijdens de Week het podium willen geven.

In Utrecht, (zorg)organisaties & online

Deze dag vinden er activiteiten plaats in Utrecht (bij Kanaal30), bij deelnemende (zorg)organisaties, en een deel van het programma in Utrecht is via livestream te volgen. De opnames daarvan zijn na de Week terug te kijken en we maken een korte video-impressie van de hele Week. Bekijk hier hoe een programma bij een zorgorganisatie eruit kan zien.

Foto vooraankondiging Week van de Radicale vernieuwing - zorg lage resolutie.png

Aanmelden

 • Iedereen kan meedoen aan het online programma: deelnemers, partners, relaties en iedereen die geïnteresseerd is. Aanmelden hiervoor is niet meer nodig, je kunt hier meekijken.

 • Het live programma in Utrecht is voor mensen (uit organisaties) die deelnemen aan Radicale vernieuwing en de relaties van de beweging en deelnemers. Zij kunnen zich hier aanmelden.

 • Voor het live programma in jouw organisatie: neem contact op met de coördinator Radicale vernieuwing in jouw organisatie.
   

Vragen? Mail radicalevernieuwing@loc.nl of bel 030 207 4067.

Online programa
Aanmelden

Programma Utrecht & online

Het onderdeel met rode stip 🔴 is via livestream te volgen

09.30 uur

|

Inloop met koffie, thee, netwerken

10.00 uur

|

Van start 🔴

 • Welkom!
  Presentator Oscar Kocken (theatermaker)

 • 6 x radicaal vernieuwen in 6 minuten
  Zes deelnemers

10.45 uur

|

Pauze

11.00 uur

|

Eerste sessie praktijkvoorbeelden * 🔴

Livestream: alleen sessie 1

12.00 uur

|

Pauze

12.15 uur

|

13.30 uur

|

Lunch
Aan jouw tafel kun je in gesprek met mensen van verschillende deelnemende organisaties en relaties, met diverse rollen/functies

14.30 uur

|

Zo vinden we Waardevol leven! Inspiratie-gesprekken *** 🔴

Na de workshops van de ochtend een verdiepend gesprek over een onderwerp dat mensen binnen de beweging bezig houdt.

Livestream: alleen inspiratie-gesprek B.

16.00 uur

|

Borrel

17.00 uur

|

Einde programma

Sessies praktjkvoorbeelden

*Sessies praktijkvoorbeelden

1. ‘Gewoon’ je leven voortzetten?!  🔴 

Geert van Wissen, leeft met dementie

Dochter Marlon van Wissen

Renate Pelkman, Innoforte

Vader Geert en dochter Marlon van Wissen beklommen in de Week van de Radicale vernieuwing 2021 het podium (kijk het hier terug). Nadat Geert de diagnose dementie krijgt en zijn vrouw overlijdt, organiseren ze de benodigde ondersteuning zoveel mogelijk op basis van wat Geert fijn vindt. Marlon zorgt dat hij thuis kan blijven wonen, en de gewenste dagstructuur krijgt - midden in de samenleving met ondersteuning van thuiszorg. Zijn ervaring met paarden combineren ze bijvoorbeeld met het feit dat Marlon professioneel dressuur-amazone is. Vanuit zijn voetbal-achtergrond geeft hij jeugdtrainingen, enzovoorts. Hoe gaat het nu met ze, en wat zijn de uitdagingen?

2. Hoe maken we hier een open deur van?

Daphne Mensink, Sensire

Siham Sbai, Raffy | Lâle | De Leystroom

Beiden initiatiefnemer van dit actieteam

Organisaties binnen Radicale vernieuwing laten in de praktijk zien: de deuren van het verpleeghuis kunnen standaard van het slot. Je kunt met iedere unieke bewoner goede afwegingen maken voor optimale vrijheid. Niet altijd eenvoudig, maar het zou een open deur moeten zijn, zeggen deelnemende organisaties die krachten hebben gebundeld in een actieteam. Een gesprek over hoe we hier met iedereen die hiermee te maken heeft - ook rondom het verpleeghuis - (verder) werk van kunnen maken.

3. Waardevol leven ondersteunen

Anita Kok
Anita Neidhofer

Beiden casemanager Geriant

Hij woont thuis en heeft begeleiding van een ambulant casemanager dementie. Verschillende gebeurtenissen leiden ertoe dat hij niet meer kan functioneren zoals hij gewend is. En dan… hoe kun je dan zó ondersteuning en zorg bieden, dat hij weer zo gewoon mogelijk verder kan leven? Op basis van wat voor hem belangrijk is in zijn leven - en met wie er voor hem toe doet? Geriant is gespecialiseerd in het faciliteren dat mensen met dementie zo lang mogelijk thuis kunnen wonen.

4. Waardevol samenleven: werken aan een sociale gemeenschap 

Dieneke Smit, bestuurder Stichting Reigershoeve

Bernadette Willemse, bestuurder Reigershoeve

Lid cliëntenraad Reigershoeve (naaste van een bewoner)

Lid initiatiefgroep autonome club (naaste van iemand met dementie)

We vertellen over de sociale gemeenschap die de woonzorgboerderij Reigershoeve vormt, en de cultuur die hieraan ten grondslag ligt. De bewoners, familie, vrijwilligers en medewerkers zetten zich samen in voor een fijne omgeving voor alle betrokkenen. De laatste maanden richten wij ons ook op mensen met dementie en hun naasten thuis. In hoeverre zijn zij in staat om zich te verenigen, en zich als autonome club in te zetten om elkaar bij te staan en een fijne dag te beleven? Graag leggen we ook de dilemma’s die wij hierbij tegenkomen voor.

5. Vrijheid en veiligheid voor het levensgeluk van cliënten

Charlotte van der Hulst, verpleegkundig specialist Brentano

Ingeborg de Visser, verpleegkundig specialist Innoforte

Ron Obbens, coördinator vermindering registratielast

(Sessie voor iedereen die nog niet heeft deelgenomen aan één van de volgende twee werkgroepen van dit actieteam: Wzd in de thuiszorg/Alternatieven stappenplan)

14 zorgorganisaties binnen onze vernieuwingsbeweging werkten de afgelopen twee jaar via dit actieteam intensief aan de droom van de beweging. Vanuit de praktijk onderzochten we hoe de Wet zorg en dwang maximaal kan bijdragen aan vrijheid, veiligheid en levensgeluk van cliënten. En stelden we adviezen op, voor onszelf en anderen. Wat blijkt er veel mogelijk! Deze sessie is interessant voor wie met de dagelijkse zorg te maken heeft, maar ook voor bijvoorbeeld beleidsmakers, wetgevers, toezichthouders.

6. Hoe kan iedereen communicatie benutten voor de vernieuwing?

Douwe Dronkert, communicatie-generator Radicale vernieuwing

 

Deelnemers zijn op zoek naar mogelijkheden om de vernieuwing in de eigen organisatie te verbreden en verdiepen, en er meer hulpverleners, naasten, (ex-)cliënten bij te betrekken. In de beweging Radicale vernieuwing zijn we voor deze en andere doelen, op allerlei manieren druk met nieuwe vormen van communicatie. Iedereen - niet alleen 'de mensen van de communicatie' - kan communicatiemogelijkheden benutten. Daar gaan we in deze sessie op in.

De sessie over Radicale vernieuwing zorg- en welzijnsonderwijs is komen te vervallen

Inspiatiegesprekken

A. Alles leuk en aardig, maar ik krijg mijn roosters gewoon niet rond!

Karin Braspenning, verpleegkundige

Marjan Hurkmans, manager beleid, kwaliteit & innovatie

Beiden Avoord

'Aandacht voor Waardevol leven kan alleen als we de roosters rond hebben', is een vaak gehoorde uitspraak. Maar betekent dat ook dat aandacht voor Waardevol leven dus meer tijd kost?
En wie moeten er dan op het rooster staan? Alleen gekwalificeerd zorgpersoneel? Of denken we daarin nog te beperkt.

Het moet en het kan ook anders, want met die roosters komt het niet meer goed? Maar hoe dán?

Een gesprek over: wat zien we al, wat doen we al, waar zien we nog meer kansen? Zonder de ingewikkeldheden uit het oog te verliezen.

B. Waardevol werken als fundament  🔴 

Medewerkers Carintreggeland 
(heel verschillende functies)

Charlotte de Winter, inspectie (IGJ)

Marthijn Laterveer, LOC Waardevolle zorg

Michiel Geschiere, VWS-directeur langdurige zorg

Mies van der Bruggen, zorginkoper V&V langdurige zorg VGZ Zorgkantoor

Oscar Kocken, gespreksbegeleider

Op initiatief van zorgverleners schaft Carintreggeland in 2021 verplichte dubbele medicatiecontrole af (meer info). Zowel in het verpleeghuis als thuis. Met als gevolg meer tijd voor wat cliënten belangrijk vinden. Zorgmedewerkers zijn enthousiast, ervaren ruimte, vertrouwen en verantwoordelijkheid. Het afschaffen van de medicatie-verplichting is één manier om dit mogelijk te maken. De onderliggende cultuurverandering biedt een basis voor nog veel meer manieren om Waardevol leven en Waardevol werken mogelijk te maken. Wat kun je in de zorgorganisatie doen om dit verder te brengen? Wat kunnen zorgkantoren, VWS en inspectie doen? En waarom vinden we het zo moeilijk ergens mee te stoppen: wat houdt ons tegen?

C. Anders denken, anders doen: vernieuwing in medezeggenschap

Thom van Woerkom

coördinator LOC Waardevolle zorg

Mensen weten uitstekend waar ze zelf behoefte aan hebben en hoe dat realiteit kan worden. Maar vragen we dat wel en hebben we voldoende scherp wanneer we wel of niet die vraag stellen? Oftewel: bieden we ruimte voor de zeggenschap van mensen die zorg nodig hebben.

D. Hoe bereiken we deze transitie?

Sander Verschure, programmacoördinator Strategie & Beleid, Surplus
Dieger ten Berge, Radicale vernieuwing

We spreken veel over wat we willen bereiken met radicale vernieuwing, maar even relevant is: hoe bereiken we deze transitie? Hoe ziet dat veranderen binnen organisaties er achter de schermen uit? In dit gesprek gaan we in op de vernieuwingsaanpak van de deelnemers, om daarin impulsen en inconsistenties voor vernieuwing te ontdekken. Om zo ervaringen te delen en het bewustzijn voor effectief veranderen te vergroten.

E. Samen leven en voor elkaar zorgen in de buurt?!

Clementine Schuurman, projectleider Woonzorggroep Samen

Janine Wensink, coördinerend cluster verpleegkundige Sensire

Rol van de zorg en initiatief bij mensen in de wijk.

De maatschappij verandert en we richten ons steeds meer op het samen voor elkaar zorgen. Wat betekent samen leven en voor elkaar zorgen? Wat betekent deze ontwikkeling voor jou als zorgmedewerker/zorgorganisatie en hoe geven anderen dit vraagstuk vorm? Wat vraagt dit van jou, van ons allemaal in ons denken en handelen in de maatschappij? 

Een gesprek voor iedereen die verdieping zoekt op dit vraagstuk.

F. Een leven vol zorg

Joost van Wijmen, stichting ENCOUNTER

We zorgen dagelijks voor anderen en anderen zorgen dagelijks voor ons. Zorg is persoonlijk en universeel. We zorgen vaak met plezier, maar soms ook met tegenzin. Soms gaat zorgen als vanzelf, maar soms gaat het ten koste van iets of iemand. Zorg is vanzelfsprekend en uitzonderlijk tegelijk.
Door middel van social designmethodes ga jezelf aan de slag om de kwetsbarheid en de kracht van zorg tastbaar te maken.
Sleutelwoorden: ervaren – doen – reflecteren

G. Wat is wijsheid?

Eva van Zelm, projectleider kleinschalig zorgen, van regels naar relaties

Lia de Jongh, voorzitter raad van bestuur

Beiden Topaz

Ontwikkelingen buitelen over ons heen. Vraagstukken lijken eerder meer te worden dan minder. Afgelopen jaar is Lia een zoektocht gestart naar ‘wijsheid in de zorg’. Ze heeft gesprekken gevoerd met mensen uit diverse sectoren over de staat van ouderenzorg in Nederland. Wat moet er gebeuren om de zorg te verbeteren? De gesprekken kun je bekijken op aandeslagindezorg.nl.

Tijdens deze sessie in de Week van de Radicale vernieuwing zetten we deze zoektocht samen voort. Zoek je mee?

Programma eigenzorgorganisate

Voorbeeldprogramma in je eigen organisatie

Naast het programma live in Utrecht en online, denken deelnemende organisaties erover een eigen programma te organiseren. Per deelnemende organisatie kan het programma op de eigen locatie anders zijn. Vraag aan jouw coördinator Radicale vernieuwing of je ook op een van de locaties van jouw organisatie mee kunt doen aan de Week van de Radicale vernieuwing en wat het programma daar precies is.

Meerdere zorgorganisaties zijn afgelopen jaar geïnspireerd door het programma dat Raffy-Lâle-Leystroom organiseerde. Ze maakten daarbij gebruik van het online programma dat via livestream op locatie te bekijken was. En grepen dat aan om in de eigen organisatie in gesprek te gaan. Bekijk hieronder hoe een voorbeeldprogramma er dit jaar uit zou kunnen zien, en bekijk deze presentatie voor de complete aanpak van Raffy vorig jaar met handige tips.

09.30 uur

|

Inloop met koffie, thee, netwerken

10.00 uur

|

Van start (via livestream uit Utrecht)

 • Welkom!
  Presentator Oscar Kocken (theatermaker)

 • 6 x radicaal vernieuwen in 6 minuten
  Zes deelnemers

10.45 uur

|

Pauze

11.00 uur

|

Eerste sessie (via livestream uit Utrecht)

Sessie 'Gewoon je leven voortzetten?!'

12.00 uur

|

Lunch

13.15 uur

|

Sessie, napraten over livestream

of:

Sessie, gericht op onderwerpen/de vernieuwing in de eigen organisatie

14.30 uur

|

Pauze

14.45 uur

|

Zo vinden we Waardevol leven! Meekijken inspiratie-gesprek in Utrecht via livestream

Waardevol werken als fundament

Op initiatief van zorgverleners schaft Carintreggeland in 2021 verplichte dubbele medicatiecontrole af. Zowel in het verpleeghuis als thuis. Met als gevolg meer tijd voor wat cliënten belangrijk vinden. Zorgmedewerkers zijn enthousiast, ervaren ruimte, vertrouwen en verantwoordelijkheid. Het afschaffen van de medicatie-verplichting is één manier om dit mogelijk te maken. De onderliggende cultuurverandering biedt een basis voor nog veel meer manieren om Waardevol leven en Waardevol werken mogelijk te maken. Wat kun je in de zorgorganisatie doen om dit verder te brengen? Wat kunnen zorgkantoren, VWS en inspectie doen? En waarom vinden we het zo moeilijk ergens mee te stoppen: wat houdt ons tegen?

16.30 uur

|

Borrel

17.00 uur

|

Einde programma

Eventueel afsluitend een hapje eten

Vragen?

Stuur een e-mail naar radicalevernieuwing@loc.nl of bel 030 207 4067.

bottom of page