top of page
Dinsdag.RVGGZ.jpg

Dinsdag 9 november 2021
11.00 - 21.15

Radicale vernieuwing langdurige ggz

Al elf ggz-organisaties in het land hebben hun krachten gebundeld in de landelijke beweging Radicale vernieuwing langdurige ggz. Onlangs werd in de beweging besproken dat we ons bevinden in een nieuwe fase in de ontwikkeling van de geestelijke gezondheidszorg. En dat onze vernieuwingsbeweging daar een rol in kan hebben. De noodzaak om dat wat van betekenis is in het leven van cliënten, naasten en medewerkers steeds het uitgangspunt te laten zijn, wordt breed herkend. De deelnemers in de beweging delen een droom en zetten zich hiervoor in: de waarden van mensen in de ggz steeds het uitgangspunt laten zijn – en niet de regels, protocollen, belangen, gewoontes of geld. 

Samen doorbreken we muren!

De beweging is pas begin 2021 van start gegaan en ontmoetingen tussen organisaties hebben vooral online plaatsgevonden. Toch is er al voortdurend uitwisseling gaande tussen deelnemers in het land, ook met VWS, de inspectie en zorgkantoren over hoe we met elkaar die droom waar kunnen maken. Mensen voelen zich gesterkt, vooral omdat we deze vernieuwing met elkaar tot stand brengen. Cliënten, naasten, medewerkers, leidinggevenden, behandelaars, mensen van landelijke organisaties (de Nederlandse ggz, kenniscentrum Phrenos, Trimbos-instituut, Valente), VWS, zorgkantoren, IGJ... Kortom: deze vernieuwingsbeweging is op gang aan het komen. En de Week van de Radicale vernieuwing biedt weer mogelijkheden om volgende stappen te zetten. Centraal staat het prikkelende thema: Samen doorbreken we muren! Waar durf jij af te wijken van regels en gewoontes..? Laat je inspireren en doe mee!

In Utrecht, (zorg)organisaties & online

Deze dag vinden er activiteiten plaats in Utrecht, bij deelnemende (zorg)organisaties, delen van het programma in Utrecht zijn via livestream te volgen en de dag wordt afgesloten met de RV Late Nightshow.

Dinsdag.RVGGZ.jpg
Aanmelden

Ook in 2022!

Aanmelden

Iedereen kan zich aanmelden voor het online programma: deelnemers, partners, relaties en iedereen die geïnteresseerd is.

Voor het live programma in Utrecht of jouw organisatie: neem contact op met de coördinator Radicale vernieuwing in jouw organisatie. Voor de RV Late Nightshow is aanmelden niet nodig, die is te bekijken via weekvanderadicalevernieuwing.nl/latenight.

Vragen? Mail radicalevernieuwing@loc.nl of bel 030 207 4067.

Programma Utrecht & online

De onderdelen met rode stip 🔴 zijn via livestream te volgen (via deze pagina)

11.00 uur

|

Ontvangst

11.30 uur

|

Lunch

Aan jouw tafel kun je in gesprek met mensen van verschillende deelnemende organisaties en relaties, met diverse rollen/functies

12.45 uur

|

Van start 🔴

 • Welkom!
  Presentator Oscar Kocken

 • De droom van de beweging & stand van zaken
  Carlijn van Aalst (coördinator Radicale vernieuwing langdurige ggz)

 • Kennismaken met vier deelnemers uit de beweging en hun initiatieven
  Reinier van Arkel, HVO-Querido, Arkin (Mentrum) en Kwintes,
  zie voor meer info de beschrijvingen van de sessies

13.45 uur

|

Pauze

14.00 uur

|

Sessie naar keuze*

15.00 uur

|

Pauze

15.15 uur

|

Afsluiting 🔴

Uitwisselen van ervaringen, inzichten en voorbeelden

16.00 uur

|

Borrel 

16.30 uur

|

Opname uitzending RV Late Nightshow, mogelijkheid om aan te schuiven in het publiek.

Uitzending om 20.30 uur, via weekvanderadicalevernieuwing.nl/latenight (tot 21.15 uur)

Progr. Utrecht en online

*Sessies

1. Van diagnoses naar relaties

14.00 - 15.00 uur

Edwin van Cromvoirt, lid cliëntenraad

Inge Goverde, orthopedagoog/ gezondheidszorgpsycholoog en coördinator Radicale vernieuwing

Riet van Lent, woonbegeleider

Walter van Lankveld, lid cliëntenraad

(Alle vier Reinier van Arkel)

Het ART-zorgmodel (Active recovery triad) wordt in de langdurige herstelgerichte zorg benut om uit te kunnen gaan van de behoeften, drijfveren en wensen van de cliënt in zijn dagelijks leven. De aandacht wordt gericht op de relatie tussen cliënt, naaste en hulpverlener. In onderlinge verbinding wordt gewerkt aan de doelen die voor de cliënt waardevol zijn. De visie om vanuit dit uitgangspunt met elkaar samen te werken wordt breed gedeeld, de praktijk is weerbarstiger. Hoe wordt je het met elkaar eens over wat er aan de hand is en wat waardevol is? Ieder heeft een eigen verhaal, hoe ga je hiermee om? Hoe voorkom je polarisatie en blijf je in verbinding met elkaar? Hierover gaan we in gesprek.

Sessies

2. Samen meer mogelijk maken

14.00 - 15.00 uur

Martijn Fuldner, ervaringsdeskundig begeleider Respijthuis Amerbos

Evert Bod, manager zorg

Louise Olij, directeur strategie en Innovatie

(Alle drie HVO-Querido)

HVO-Querido werkt er al sinds 1904 aan om passende zorg en ondersteuning te bieden, goed lettend op wat de mensen om wie het gaat echt nodig hebben. Goed naar hen luisteren is dan één ding. Iets anders – en minstens zo belangrijk – is dat zij ook gezien worden als de unieke mensen die zij zijn. Wijkgericht werken is de manier hoe wij dat doen. Housing First, Community Living, organiseren van Respijt en inzet van ervaringsdeskundigheid zijn de pijlers waarop wij het wonen in de wijk ondersteunen. We merken daarbij dat systemen, regels, en de manier waarop de zorg is georganiseerd niet altijd ten dienste staan van wat mensen nodig hebben. Je kunt dan ook gerust van een leerproces spreken. We stellen ons vragen als: Waar zijn we ons bij HVO-Querido bewust van geworden? Wat vergt het - tot op de dag van vandaag - aan het oprekken van grenzen? Hoe kunnen we de vernieuwingsbeweging benutten? En vooral: hoe maken we samen meer mogelijk?

3. Duurzame overgang van langdurig klinische opname naar beschermd wonen

14.00 - 15.00 uur

Wafae Amraji, cliënt

Mariken de Koning, psychiater en senior onderzoeker

(Allebei Mentrum, Arkin)

Arkin (Mentrum) is begonnen met een nazorgproject na langdurig klinische opname. Uit nood geboren vanwege wachttijden bij FACT, maar nu overwegen we het structureel te doen. Oók als er geen wachtlijst is. Eén van de psychiaters van de langdurige kliniek en een verpleegkundige die de cliënt goed kent doen nog een aantal maanden de ambulante zorg en overleggen intensief met de woonbegeleiding. Qua kwaliteit van zorg en werkplezier merken we dat dit veel oplevert, maar bedrijfsmatig is het kwetsbaar. Hoe kunnen we dit mogelijk blijven maken? En hoe gaan we om met het feit dat een deel van deze mensen het bij beschermd wonen niet redt? Wat hebben deze mensen nodig?

Meer informatie

4. Hoe kunnen we tegemoetkomen aan behoeftes jongvolwassenen in de ggz?

14.00 - 15.00 uur

Marieke Bruggemann, GZ psycholoog en Science Practitioner Tranzo

Jeremiah Sijmons, persoonlijk begeleider

(Allebei Kwintes)

In het plenaire programma focust Kwintes op waarom integraal werken ertoe doet, als het gaat om het aansluiten op de behoeftes van jongvolwassenen met complexe zorgvragen. En op waarom onderzoek van belang is (om te funderen en toetsen). In deze sessie bevragen we elkaar op het ‘hoe’ (conform het model van de gouden cirkel van Simon Sinek). Hoe kunnen we tegemoetkomen aan de behoeftes van jongvolwassenen in de ggz? Hoe kan integraal werken bijdragen aan aansluiten bij behoeftes van jongvolwassenen? En hoe kun je integraal werken? We gaan in gesprek op basis van voorbeelden van goede praktijken en inspirerende gedachten.

Programma (ggz-)organisatie

Voorbeeldprogramma ggz-organisatie

Naast het programma live in Utrecht en online, organiseren deelnemende organisaties een eigen programma. Per deelnemende organisatie kan het programma op de eigen locatie anders zijn. Vraag aan jouw coördinator Radicale vernieuwing of je ook op een van de locaties van jouw organisatie mee kunt doen aan de Week van de Radicale vernieuwing en wat het programma daar precies is. Een voorbeeld hoe dat programma eruit kan zien:

11.00 uur

|

Ontvangst

11.30 uur

|

12.45 uur

|

Van start (via livestream uit Utrecht)

 • Welkom!
  Presentator Oscar Kocken

 • De droom van de beweging & stand van zaken
  Carlijn van Aalst (coördinator Radicale vernieuwing langdurige ggz)

 • Kennismaken met vier deelnemers uit de beweging en hun initiatieven
  Reinier van Arkel, HVO-Querido, Arkin (Mentrum) en Kwintes,
  zie voor meer info de beschrijvingen hieronder

13.45 uur

|

Pauze

14.00 uur

|

Sessie: napraten over de vier initiatieven. Wat zouden wij hiermee kunnen? 

15.00 uur

|

Pauze

15.15 uur

|

Afsluiting

Live verbinding tussen deelnemers die op verschillende plekken in het land in de eigen organisatie meedoen. Uitwisselen van ervaringen, inzichten en voorbeelden.

16.00 uur

|

Borrel 

De 4 initiatieven

1. Van diagnoses naar relaties

Edwin van Cromvoirt, lid cliëntenraad

Inge Goverde, orthopedagoog/ gezondheidszorgpsycholoog en coördinator Radicale vernieuwing

Riet van Lent, woonbegeleider

Walter van Lankveld, lid cliëntenraad

(Alle vier Reinier van Arkel)

Het ART-zorgmodel (Active recovery triad) wordt in de langdurige herstelgerichte zorg benut om uit te kunnen gaan van de behoeften, drijfveren en wensen van de cliënt in zijn dagelijks leven. De aandacht wordt gericht op de relatie tussen cliënt, naaste en hulpverlener. In onderlinge verbinding wordt gewerkt aan de doelen die voor de cliënt waardevol zijn. De visie om vanuit dit uitgangspunt met elkaar samen te werken wordt breed gedeeld, de praktijk is weerbarstiger. Hoe wordt je het met elkaar eens over wat er aan de hand is en wat waardevol is? Ieder heeft een eigen verhaal, hoe ga je hiermee om? Hoe voorkom je polarisatie en blijf je in verbinding met elkaar? Hierover gaan we in gesprek.

De 4 initiatieven

2. Samen meer mogelijk maken

14.00 - 15.00 uur

Martijn Fuldner, ervaringsdeskundig begeleider Respijthuis Amerbos

Evert Bod, manager zorg

Louise Olij, directeur strategie en Innovatie

(Alle drie HVO-Querido)

HVO-Querido werkt er al sinds 1904 aan om passende zorg en ondersteuning te bieden, goed lettend op wat de mensen om wie het gaat echt nodig hebben. Goed naar hen luisteren is dan één ding. Iets anders – en minstens zo belangrijk – is dat zij ook gezien worden als de unieke mensen die zij zijn. Wijkgericht werken is de manier hoe wij dat doen. Housing First, Community Living, organiseren van Respijt en inzet van ervaringsdeskundigheid zijn de pijlers waarop wij het wonen in de wijk ondersteunen. We merken daarbij dat systemen, regels, en de manier waarop de zorg is georganiseerd niet altijd ten dienste staan van wat mensen nodig hebben. Je kunt dan ook gerust van een leerproces spreken. We stellen ons vragen als: Waar zijn we ons bij HVO-Querido bewust van geworden? Wat vergt het - tot op de dag van vandaag - aan het oprekken van grenzen? Hoe kunnen we de vernieuwingsbeweging benutten? En vooral: hoe maken we samen meer mogelijk?

3. Duurzame overgang van langdurig klinische opname naar beschermd wonen

Wafae Amraji, cliënt

Mariken de Koning, psychiater en senior onderzoeker

(Allebei Mentrum, Arkin)

Arkin (Mentrum) is begonnen met een nazorgproject na langdurig klinische opname. Uit nood geboren vanwege wachttijden bij FACT, maar nu overwegen we het structureel te doen. Oók als er geen wachtlijst is. Eén van de psychiaters van de langdurige kliniek en een verpleegkundige die de cliënt goed kent doen nog een aantal maanden de ambulante zorg en overleggen intensief met de woonbegeleiding. Qua kwaliteit van zorg en werkplezier merken we dat dit veel oplevert, maar bedrijfsmatig is het kwetsbaar. Hoe kunnen we dit mogelijk blijven maken? En hoe gaan we om met het feit dat een deel van deze mensen het bij beschermd wonen niet redt? Wat hebben deze mensen nodig?

Meer informatie

4. Hoe kunnen we tegemoetkomen aan behoeftes jongvolwassenen in de ggz?

Marieke Bruggemann, GZ psycholoog en Science Practitioner Tranzo

Diana Roeg, programmaleider onderzoek

Jeremiah Sijmons, persoonlijk begeleider

(Alle drie Kwintes)

In het plenaire programma focust Kwintes op waarom integraal werken ertoe doet, als het gaat om het aansluiten op de behoeftes van jongvolwassenen met complexe zorgvragen. En op waarom onderzoek van belang is (om te funderen en toetsen). In deze sessie bevragen we elkaar op het ‘hoe’ (conform het model van de gouden cirkel van Simon Sinek). Hoe kunnen we tegemoetkomen aan de behoeftes van jongvolwassenen in de ggz? Hoe kan integraal werken bijdragen aan aansluiten bij behoeftes van jongvolwassenen? En hoe kun je integraal werken? We gaan in gesprek op basis van voorbeelden van goede praktijken en inspirerende gedachten.

Aanmelden

Iedereen kan zich aanmelden voor het online programma: deelnemers, partners, relaties en iedereen die geïnteresseerd is.

Voor het live programma in Utrecht of in jouw organisatie: neem contact op met de coördinator Radicale vernieuwing in jouw organisatie. Vragen? Mail radicalevernieuwing@loc.nl of bel 030 207 4067.

bottom of page