top of page
Foto vooraankondiging Week van de Radicale vernieuwing - langdurige ggz_edited.jpg

Dinsdag 8 november 2022
10.30 - 17.00

Radicale vernieuwing langdurige ggz

Iedereen is op zoek naar hoe hij een waardevol leven kan leiden, dat aansluit op wat er voor hem toe doet. In de zorg zijn we op zoek hoe we elkaar daarbij kunnen helpen: cliënten, naasten en medewerkers. Juist nu, in een tijd waarin de menselijke maat soms ver te zoeken lijkt. Deze Week van de Radicale vernieuwing geeft het podium aan de mensen in de zorg die hieraan werken, hun oplossingen én uitdagingen.

Die zijn er namelijk volop, in de radicale vernieuwings-bewegingen. En aan creativiteit is ook geen gebrek. Of het nu gaat om voldoende zorgmedewerkers, over een goed werk- en leerklimaat of hoe je ook waardevolle zorg kunt bieden waar dat nog niet lukt. In aanloop naar de Week van de Radicale vernieuwing zijn we op tour door het land, op zoek naar mensen en praktijkvoorbeelden die zij tijdens de Week het podium willen geven.

In Utrecht, (zorg)organisaties & online

Deze dag vinden er activiteiten plaats in Utrecht (bij Kanaal30), bij deelnemende ggz-organisaties en de start van het programma in Utrecht is via livestream te volgen. De opnames daarvan zijn na de Week terug te kijken en we maken een korte video-impressie van de hele Week. Bekijk hier een voorbeeld van een programma bij een (ggz-)organisatie

Foto vooraankondiging Week van de Radicale vernieuwing - langdurige ggz.jpeg
Aanmelden

Aanmelden

 • Iedereen kan meedoen aan het online programma: deelnemers, partners, relaties en iedereen die geïnteresseerd is. Aanmelden hiervoor is niet meer nodig, je kunt hier meekijken.

 • Het live programma in Utrecht is alleen voor mensen (uit organisaties) die deelnemen aan Radicale vernieuwing en onze relaties. Zij kunnen zich hier aanmelden.

 • Voor het live programma in jouw organisatie: neem contact op met de coördinator Radicale vernieuwing in jouw organisatie.
   

Vragen? Mail rvggz@loc.nl of bel 030 207 4067.

Programma Utrecht & online

Het onderdeel met rode stip 🔴 is via livestream te volgen

10.30 uur

|

Inloop met koffie, thee, netwerken

11.15 uur

|

Van start 🔴

 • Welkom!
  Presentator Oscar Kocken (theatermaker)

 • Muziek
  Noah Claassen transformeert patiëntenverhalen tot een muziekstuk

 • De droom van de beweging & stand van zaken
  Carlijn van Aalst (coördinator Radicale vernieuwing langdurige ggz)

 • Wat betekent Radicale vernieuwing voor jou?
  Hulpverlener en ervaringsdeskundige vertellen

 • Floortje Scheepers: Leren omgaan met de complexiteit in de ggz
  Floortje Scheepers is hoogleraar innovatie in de ggz en aan Radicale vernieuwing verbonden via haar rol als directeur wetenschap bij kenniscentrum Phrenos (partner in de vernieuwingsbeweging). 

  Floortje Scheepers pleit voor een open houding in de veranderingen waar we voor staan in de langdurige ggz. En voor een gelijkwaardige inbreng vanuit alle betrokkenen en hun unieke perspectieven. Waaronder die van ervaringsdeskundigen en naasten, met de ‘patiënt’ zelf voorop. 

  Volgens Scheepers kun je alleen via deze mix van perspectieven de zorg vernieuwen en verbeteren. Ook maakt ze duidelijk dat het niet werkt om te proberen zo'n verandering in schema's en ordeningen te passen. Ga met elkaar stappen zetten en leren, daar komt het op neer. Floortje Scheepers heeft een boodschap om om te leren gaan met de complexiteit die hierbij komt kijken, en gaat hierover in gesprek met de deelnemers.

12.15 uur

|

Lunch

Aan jouw tafel kun je in gesprek met mensen van verschillende deelnemende organisaties en relaties, met diverse rollen/functies

13.30 uur

|

Op zoek naar Waardevol leven! Inspiratiesessie 1 *

14.30 uur

|

Pauze

14.45 uur

|

Op zoek naar Waardevol leven! Inspiratiesessie 2 *

15.45 uur

|

Pauze

16.00 uur

|

Afsluiting

 • Muziek
  Noah Claassen

 • Uitwisselen van ervaringen, inzichten en voorbeelden

16.30 uur

|

Borrel

17.00 uur

|

Einde programma

Progr. Utrecht en online

*Inspiratiesessies

1.1 Een goede dag in langdurend verblijf

13.30 - 14.30 uur

Angela Melenhorst (activiteitenbegeleider met ervaringsdeskundigheid Dimence)
Susan Veneman (senior begeleider Werk Leer Centrum Dimence) 

Marly van Dommelen (regisseur dagbesteding GGzE)

Karin de Haan (regisseur dagbesteding GGzE)

En cliënten

Wat is van betekenis voor een goede dag voor mensen die al heel lang in een kliniek wonen? Over zinvolle daginvulling in de kliniek. Cliënten vertellen hoe belangrijk de dagactiviteiten voor hen zijn en in hoeverre dit bijdraagt aan herstel. We onderzoeken hoe we de dagactiviteiten het beste vorm kunnen geven. Zijn dagactiviteiten wel of niet onderdeel van de behandeling binnen de klinische setting? Hoe doen we dat nu, hoe willen we dit doen in een ideale toekomst? Hoe betrekken we behandelaren, verpleegkundigen, familie hierbij? En op welke manier leggen we dit vast?

Sessies ronde 1

1.2 Dilemma’s tussen bescherming en participatie

13.30 - 14.30 uur

Shuna Vanner (verpleegkundig specialist en coördinator Radicale vernieuwing bij GGZ Noord-Holland-Noord)

Dilemma’s uit de praktijk zoals: Mijn zoon doet het hier zo goed! Je moet niet meer van hem vragen; laat hem gewoon hier wonen. En: Zo lang ik in een ggz-beschermd woonvorm zit, voel ik me niet echt onderdeel van de maatschappij.

In deze interactieve sessie gaan we in op dilemma’s die we in de praktijk ervaren tussen bescherming en participatie. We bespreken vanuit ieders praktijksituatie wat dit betekent en wat bijdraagt aan waardevol leven voor mensen die zorg ontvangen - in relatie met de naasten en medewerkers. We delen afwegingen vanuit verschillende perspectieven, die helpend zijn in de praktijk.

1.3 Servaes Vitaal: een maatschappelijke beweging naar een vitale gemeenschap

13.30 - 14.30 uur

Annemieke Wiercx (programmaleider Servaes Vitaal)

Ellen Geerts (zorgcoördinator en innovator Servaes Vitaal)

Joyce Kleikers (adjunct directeur)

Peggy Douven (zorgcoördinator en innovator Servaes Vitaal) 

Alle vier Vincent van Gogh/VIGO

Op het Servaes-terrein geloven wij dat een aanpak waarbij mensen zelf centraal staan ertoe zal leiden dat mensen een zo ‘normaal’ mogelijk leven kunnen leiden. Dicht bij (t)huis, maar ook midden in de maatschappij. Draagvlak en partnership in de aangrenzende wijken, buren, álle maatschappelijke (keten)partners en financiers is nodig om onze kwetsbaren mensen te kunnen helpen. Maar hoe creëer je in een breed en complex maatschappelijk speelveld dat samenspel, de betrokkenheid en verantwoordelijkheid om het écht anders te gaan doen?

1.4 De dialoog over kwaliteit met de Inspectie (IGJ)

13.30 - 14.30 uur

Rens Scheijven (coördinerend/specialistisch ggz-inspecteur IGJ)

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd vertelt over de bezoeken die in de langdurige ggz zijn afgelegd, wat ze hebben gezien. Aan de hand daarvan gaan we in dialoog. Wat is er nodig voor het het goede gesprek over kwaliteit, om samen te leren? Wat maakte dat het goede gesprek ontstond met cliënten, naasten, professionals en bestuurders? Welke vragen heeft de inspectie? Vanuit het gezamenlijke doel; kwaliteit van zorg en leven voor de cliënten.

1.5 Stap in de Wijk: Flexibele organisatie voor maatwerk in de praktijk

13.30 - 14.30 uur

Bram van den Esker (regiomanager Centrum Gemeente Deventer)

Jennie Scholtmeijer (manager Mens & Kwaliteit)

Beiden RIBW Overijssel

Steeds aansluiten bij wat voor cliënten van betekenis is in het leven met een psychische kwetsbaarheid, vraagt een flexibele organisatie die ruimte geeft aan maatwerk op het microniveau.  Onder de noemer 'Stap in de wijk' beweegt RIBW Overijssel naar een nieuwe manier van ondersteuning. Begeleiden vanuit de kracht van de wijk, midden in de samenleving, samen met anderen en in contact met naasten. Hoe zorg je voor ruimte, vertrouwen en moed? Welke perspectieven helpen daarbij? En hoe belangrijk is daarin bestuur en directie?

Sessies ronde 2
Programma (ggz-)organisatie

2.2 Ruimte maken voor het levensverhaal

14.45 - 15.45 uur

Mariken de Koning (psychiater, senior onderzoeker en coördinator Radicale vernieuwing Mentrum)

Seval Sonmez (trainer/spreker ggz en naasten)

Lisa van Duijvenbooden, humanistisch geestelijk begeleider GGzE

Wat betekent om je levensverhaal op te schrijven? Persoonlijke geschiedenis en sociale context zijn van invloed op de situatie waarin iemand zich bevindt. Hoe maak je dit zichtbaar? En hoe werk je ermee in de praktijk? Op zo'n manier dat het helpt om betekenis en perspectief te vinden in het leven, en dat het bijdraagt aan herstel en aan contact tussen cliënt, naaste en hulpverlener? Een gesprek aan de hand van een persoonlijk verhaal en praktijkervaringen.

2.3 Zinvol rapporteren

14.45 - 15.45 uur

Jhoy Dassen, coach (zorgethicus en geestelijk verzorger)

Johan Dreessen (teammanager)

Beiden LEVANTOgroep

We besteden veel tijd aan rapportage die weinig zinvol lijkt. Kan dat ook anders? Wat is echt belangrijk voor de cliënt, naasten, hulpverleners? Welke praktijkervaringen hebben de verschillende deelnemende organisaties, zorgkantoren, ministeries hier al mee opgedaan? Hoe help je elkaar om het anders te doen?

2.4 Hoe kan communicatie bijdragen aan de vernieuwing? 

14.45 - 15.45 uur

Douwe Dronkert (communicatie-generator Radicale vernieuwing)

 

Deelnemers zijn op zoek naar mogelijkheden om de vernieuwing in de eigen organisatie te verbreden en verdiepen, en er meer hulpverleners, naasten, (ex-)cliënten bij te betrekken. In de beweging Radicale vernieuwing zijn we voor deze en andere doelen, op allerlei manieren druk met nieuwe vormen van communicatie. Daar gaan we in deze sessie op in.

Voorbeeldprogramma ggz-organisatie

Naast het programma live in Utrecht en online, organiseren deelnemende organisaties een eigen programma. Per deelnemende organisatie kan het programma op de eigen locatie anders zijn. Vraag aan jouw coördinator Radicale vernieuwing of je ook op een van de locaties van jouw organisatie mee kunt doen aan de Week van de Radicale vernieuwing en wat het programma daar precies is. Een voorbeeld hoe dat programma eruit kan zien:

10.30 uur

|

Inloop

11.15 uur

|

Van start (via livestream uit Utrecht)

 • Welkom!
  Presentator Oscar Kocken (theatermaker)

 • Muziek
  Noah Claassen transformeert patiëntenverhalen tot een muziekstuk

 • De droom van de beweging & stand van zaken
  Carlijn van Aalst (coördinator Radicale vernieuwing langdurige ggz)

 • Wat betekent Radicale vernieuwing voor jou?
  Hulpverlener en ervaringsdeskundige vertellen

 • Floortje Scheepers over complexiteitsdenken
  Floortje Scheepers is hoogleraar innovatie in de ggz en aan Radicale vernieuwing verbonden via haar rol als directeur wetenschap bij kenniscentrum Phrenos (partner in de vernieuwingsbeweging)

12.15 uur

|

13.30 uur

|

In gesprek over het ochtendprogramma. Wat roept dit op? Wat zouden wij hier (verder) mee kunnen?

15.30 uur

|

Borrel

2.1 Actie-onderzoek: reflectie op de lerende praktijk van Radicale vernieuwing

14.45 - 15.45 uur

Actie-onderzoekers kenniscentrum Phrenos en Trimbos-instituut

Het actie-onderzoek naar de beweging Radicale vernieuwing langdurige ggz is in 2021 gestart door kenniscentrum Phrenos en het Trimbos-instituut. Het actie-onderzoek volgt wat deelnemende ggz-organisaties in de praktijk doen in de omslag ‘van regels naar relaties’. Een synthese van vernieuwingsthema’s onderliggend aan gesprekken met deelnemers vormt de basis van de reflectietool: een instrument voor ggz-praktijken om hun eigen vernieuwing mee te onderzoeken, te volgen en aan te scherpen. Tijdens deze sessie vertellen de actie-onderzoekers over de inhoud en het proces van het actie-onderzoek. En verkennen we de inzet van de reflectietool voor de aanwezigen.

Vragen?

Mail rvggz@loc.nl of bel 030 207 4067.

bottom of page