Voorpagina Week van de Radicale vernieuwing site2.jpeg

Week van de

7 t/m 11 november 2022

Op zoek naar Waardevol leven!

 

Over de Inspiratieweek

7 t/m 11 november 2022 organiseren we weer een nieuwe landelijke inspiratieweek. Na het succes van vorig jaar, doen we dit weer vanuit de bewegingen Radicale vernieuwing langdurige ggz, Radicale vernieuwing in het verpleeghuis en thuis, Radicale vernieuwing jeugdzorg, Radicale vernieuwing zorgonderwijs en het nieuwe initiatief Nieuwe vormen van samen wonen en leven.

Elke dag van de inspiratieweek zijn er activiteiten, georganiseerd door mensen en organisaties uit de bewegingen. Voor mensen uit organisaties die deelnemen aan Radicale vernieuwing en relaties zijn er activiteiten:

- in Utrecht

- bij deelnemende zorgorganisaties

- op een mbo-school 

- bij een van onze partners. 

 

Voor iedereen (dus ook voor geïnteresseerden die nog geen deelnemer of relatie van de beweging zijn), is er een online programma. Dat is via deze website te bekijken, kosteloos aanmelden voor het online programma kan hier.

Zodra meer bekend is over het programma laten we dat op deze website weten.

 

Ben je niet uitgenodigd voor de activiteiten op locatie en wil je daar ook bij zijn? Neem contact op via radicalevernieuwing@loc.nl of 030 - 207 4067.

Wat kun je verwachten?

Klik op een vooraankondiging hieronder voor meer informatie!

Voorkant vooraankondiging Radicale vernieuwing zorg.png
Voorkant vooraankondiging Radicale vernieuwing langdurige ggz.png
Voorkant vooraankondiging Radicale vernieuwing jeugdzorg.png
 

Radicale vernieuwing

Een aantal jaren geleden nam LOC Waardevolle zorg het initiatief voor de beweging Radicale vernieuwing in de verpleeghuiszorg. Daar zijn 25 zorgorganisaties ruim 5 jaar actief om de zorg steeds te organiseren vanuit de relatie tussen de mens die zorg nodig heeft, de naasten en de zorgverleners. Ook in de langdurige ggz, de jeugdzorg en het zorgonderwijs zijn bewegingen Radicale vernieuwing gestart. Hun doel? Ervoor zorgen dat het in de zorg, hulpverlening en samenleving weer om mensen en menswaardigheid draait, in plaats om van het volgen van wetten, systemen, ideaalbeelden, gewoonten en protocollen. We zien daar steeds meer resultaten van.

Er ontstaat ruimte om kleinschalig, met mensen zelf en wie belangrijk voor hen zijn, passende oplossingen te zoeken -die aansluiten op wat ertoe doet voor hen, hun naasten en medewerkers. Ministeries, inspecties, zorgkantoren en andere landelijke partijen zijn betrokken en ondersteunen waar mogelijk. In de Week van de Radicale vernieuwing is er volop aandacht voor alle bewegingen én voor hoe we van elkaar kunnen leren en hoe we krachten verder kunnen bundelen. Op zoek naar Waardevol leven!

Meer weten over een van de vernieuwingsbewegingen? Klik hieronder voor meer informatie.
Of bekijk #weekvanderadicalevernieuwing via sociale media.

Contact

030 207 4067 | radicalevernieuwing@loc.nl

#weekvanderadicalevernieuwing